top of page
Gr%C3%B8nt%20vandret_edited.jpg

Pårørende til en alkoholafhængig

At have et forhold af den ene eller anden art til et menneske med  et alkoholproblem  medfører ofte ustabilitet og uforudsigelighed i det daglige liv. Følelser og tilstande som flovhed, skam, angst, vrede, fortvivlelse, uafklarethed og afmagt er almindelige som pårørende. Men også stor udmattelse, bekymringer og stress.

At være pårørende til et menneske med alkoholafhængighed kan omfatte at have en partner med alkoholproblemer eller at have været barn af en forælder med alkoholproblemer. Det kan også omfatte at være forælder til et voksent barn, som har udviklet et alkoholproblem.

 

Man har ofte indrettet sig på den alkoholafhængiges præmisser for at undgå konflikter, som kan føre til yderligere misbrug. I en familie med et medlem, der drikker, kan der opstå en helt speciel kultur, hvor hvert medlem af familien indretter sig på sin helt unikke måde for at tage hensyn til den alkoholafhængige. Man elsker ikke nødvendigvis den afhængige mindre på grund af misbruget.

 

Når du kommer i terapien som pårørende, vil vi sammen udforske, hvordan netop du har indrettet dig. Hvad det koster dig. Hvad du kan gøre for eventuelt at finde andre løsninger, andre måder at handle på. Måske også hvad du kan gøre for reelt at hjælpe den alkoholafhængige i familien.

bottom of page