top of page
Gr%C3%B8nt%20vandret_edited.jpg

Pårørende til én med følger efter hjerneskade/-påvirkning

At være pårørende til en, man holder af, som er ramt af senfølger efter en blodprop eller blødning i hjernen, efter et hjernetraume, en hjernerystelse, operation for en svulst i hjernen eller ramt af en sygdom, der påvirker hjernen, kan være krævende på mange måder.

Den ramte kan opleves forandret. Være svært træt i form af "hjernetræthed" - en mental træthed, der er helt anderledes end andre former for træthed. Den ramte kan have mindre overskud til socialt samvær, have problemer med opmærksomhed, koncentration, overblik og hukommelse, med at sætte sig selv i gang og fastholde aktivitet, være kortluntet, have let til tårer eller begge dele.

Som pårørende kan man opleve sig belastet af at skulle tage flere praktiske opgaver på sig end vanligt. Man kan desuden være påvirket følelsesmæssigt, fordi relationen til den ramte ændres. Man kan opleve at være partner, barn eller forælder til et menneske, man måske ikke helt kan genkende. Man kan som pårørende komme til at opleve sig i en krise, samtidig med man måske er nødt til at tage mere på sig end tidligere og tage hensyn. Derfor vil processen ofte være forbundet med svære følelser som tristhed, frustration, vrede, magtesløshed og håbløshed. Man kan også opleve øget træthed og være ramt på opmærksomhed og overblik. Man kan være belastet i en grad, der påvirker funktionsevnen.

I terapien arbejder vi med at tillade sig at være med og rumme svære følelser, bekymringer og tanker, der ofte kan være der. Desuden arbejder vi med, hvordan man som pårørende kan tage vare på sig selv.  

Som pårørende kan du være påvirket i et omfang, som giver mulighed for henvisning til psykolog med tilskud. Tal med din læge om det.

bottom of page